Jordi Torrades i Aladrén

Director General de Comercio | GENERALITAT DE CATALUNYA

Biography